Головна » 2016 » Серпень » 07

 

Уже із 1993 року біля Хрінницького во­досховища не припиняються археологічні розкопки. По суті це єдина наукова база в Україні такого масштабу. Життя у цю ар­хеологічну роботу вдихнув видатний укра­їнський археолог, дослідник Волині І тис. н. е., доктор історичних наук, професор, заступник директора інституту археології НАН України, на жаль, нині покійний Козак Денис Никодимович. Археологічну роботу і донині продовжують його послідовники студенти зі Львова, Луцька та Рівного, вперше цього року завітають і студенти з Києва, які працюють під пильним нагля­дом начальника Волинської археологічної експедиції Інституту археології НАН Украї­ни Антона Панікарського. Долучаються до експедиції і фахівці з різних міст України, також із-за кордону.

Вчений стверджує, що хоч фінансування скудне, але стараються справитись із по­бутом та харчуванням. Хрінники стали для них науково-освітнім центром, сповненим численними безцінними знахідками, міс­цем здобуття досвіду та знань, а також те­риторією дружби та взаємодопомоги.

- Ділянка, на якій працює експедиція, на­зивається «Хрінники-1», урочище «Шанків яр», що знаходиться між Набережним та Хрінниками. - Розповідає Антон Пані- карський. - Кожна археологічна пам’ятка є безцінною. Ця ж цікава тим, що тут знахо­дяться багатошарові поселення, які були тут із початку палеоліту, кам’яної доби, раннього заліза і до сучасності. Дуже по­тужно представлений світоглядний, куль­турний, релігійний та общинний центр германських племен, зокрема готів. Екс­педицією вже виявлено біля 50 жител, що навіть у сучасному розумінні цього явища хороше велике село. Виявлено не лише великі житлові будинки, а й склади. Зна­йдено скарби римських монет, уламки срібних ланцюжків, які носили на грудях купці з римських провінцій. Тут був центр торгівлі. Було знайдено об’єкт, який є про­сто унікальним для історії не тільки Укра­їни, а й всієї Європи - давнє капище-жертовник, на якому приносилися в жертву місцевими племенами тварини та люди. Капище представляло собою вимощений глиною майданчик, в середині якого було викладене величезне вогнище діаметром до 2 метрів із нашаруваннями товщиною до півметра. Навколо вогнища були вкопа­ні великі горщики, в яких було духмяне зі­лля, далі йшли ями для жертовного м’яса і з боку від них була яма, в якій різали жертв. Перед капищем був великий май­данчик розмірами десь 10-8 метрів, вщент заповнений кістками тварин і людей. Ка­пище у Хрінниках зовсім не характерне для германців Європи, де жертву складали в якомусь місці. Були так звані «святі міс­ця» над озерами, куди скидали предмети господарства, зброю, людей. Поклоніння богам через вогонь, через спалення було поширене в античному світі та у слов’ян. В даному випадку у Хрінниках ми маємо справу з якоюсь культурною і міфологіч­ною «мішаниною». Про те, що місцеві готи мали тісні контакти з римськими провінці­ями, маємо ще одне підтвердження у ви­гляді цікавої знахідки. В одному із жител виявили бронзову фігурку бога Сарапіса. Саме житло було своєрідним підпільним храмом-вівтарем. Божок розміщувався у ніші, яка була закрита від основної частини житла. Сарапіс - це суто античний божок, віра у якого з’являється на рубежі ІV-ІІІ ст. до н. е. в Єгипті, а потім набуває широко­го поширення у Римі. Очевидно, що хтось місцевий з Хрінник перебував досить три­валий час у Римі і приніс ці вірування до поселення. Дуже цікавими для археологів у Хрінниках є горизонти від І-ІІ ст. н. е. до XV ст. - пам’ятки слов’ян, наших безпосе­редніх предків. І саме 2011 року експеди­ція приділила їм багато уваги. На поселен­ні в урочищі Шанків Яр знайшли споруду XIV ст. Відкрили цілий закритий комплекс із керамічними та залізними виробами, який дає уявлення про цей період історії України. Дуже цікавою знахідкою було під­вальне приміщення-комора, на прилавку якої була залізна частина рогатини, що використовувалася не лише у мисливстві, але й у військовій справі. Знайдено також багато кінських вудил - очевидно господар цього приміщення був здібним вершни­ком.

До категорії важливих знахідок я б відніс також пам’ятку, яку виявили на північній околиці села Хрінники, в урочищі Високий Берег. Це спалене село XII ст. - декілька жител русичів домонгольського періоду. Одне з них було повністю спалене і там збереглася вся внутрішня архітектура та інтер’єр. Взагалі раніше такого унікаль­ного об'єкту не знаходили. Знаємо, що будували зруби, а сам процес уявити було важко. Виявляється, що простір між зем­ляними стінами і дощатою стіною-зрубом забивався глиною. В куті житла був млин: збереглися жорна, а у великій печі збе­рігся цілий горщик. В житлі мешкала до­сить багата людина: ми знайшли кінське вудило, обгорілу кістяну накладку до лука, орнаментовану візерунками, кілька ножів, прясел. Неподалік від житла знайдено ще кілька вудил, бронзовий позолочений на­тільний хрестик візантійського стилю.

Тож ми продовжуємо працювати в на­уковому руслі, нам допомагають студенти. Було б дуже добре, аби й громадськість району була в цьому зацікавлена, адже це можливість розвитку зеленого туризму. Варто залучати сюди й школярів, майбут­ніх істориків. Хочеться донести до насе­лення, яким великим скарбом воно воло­діє, а отже повинне ним і розпоряджатися. Безсумнівно, потрібно створити музей, де б зберігалися ці надцінні знахідки, а ви­вчення історії вашого краю було б набага­то цікавішим та змістовнішим.

Взагалі Хрінники - це невичерпна скарб­ниця археологічний пам’яток, які мають стати надбанням українського народу, отож у археологів непочатий край роботи.

Спілкувалася Мирослава Погранична

«Вісник Демидівщини»

Категорія: Наші люди | Переглядів: 1402 | Додав: Редактор | Дата: 07.08.2016 | Коментарі (0)